Loading...

Oftalens - Dr. Zoran Koturović

Dijabetesna retinopatija

Dijabetesna retinopatija

Organizam osoba koje boluju od šećerne bolesti (dijabetesa) ne može adekvatno da koristi i skladišti šećer (glukozu). Rezultat toga je povišen nivo šećera u krvi. Kad šećer u krvi postane previsok može da dovede do oštećenja strukura oka, prije svega krvnih sudova mrežnjače. Ova oštećenja dovode do nastanka dijabetesne retinopatije. Što neko duže boluje od šećerne bolesti veća je vjerovatnoća da dođe do nastanka dijabetesne retinopatije.

Bitno je naglasiti da promjene na mrežnjači mogu da postoje i više godina pre nego što dođe do pojave simptoma. Zbog toga i činjenice da ljudi koji boluju od šećerne bolesti imaju 25 puta veći rizik da izgube vid od onih koji ne boluju od šećerne bolesti jako je bitan redovan godišnji pregled očnog dna kod pacijenata sa postavljenom dijagnozom šećerne bolesti. Na taj način sve promjene mogu da se otkriju na vrijeme i dok su još u začetku.

Simptomi dijabetesne retinopatije

Kao što je već rečeno, u ranim stadijumima dijabetesne retinopatije ne moraju da budu prisutni nikakvi simptomi i promjene u kvalitetu vida, ali u kasnijim stadijumima oštećenja na očnom dnu mogu da dovedu do značajnog gubitka vida.
Novonastale deformacije posmatranih objekata, smanjenje vidne oštrine, otežano čitanje i rad na blizinu mogu da ukažu na moguća oštećenja u žutoj mrlji (makuli) i moguće postojanje edema makule kod dijabetesne retinopatije.
Pojava ispada u vidnom polju, u vidu crnih mrlja,,,letećih mušica’’ i sličnih tegoba može da ukaže na postojanje krvarenja na očnom dnu i u staklastom telu.

Još jedan simptom koji može da se javi su dvoslike. To je posljedica oštećenja nerava koji inervišu očne mišiće. Ukoliko primijetite bilo koji od ovih simptoma obavezno posjetite oftalmologa kako bi bio urađen pregled očnog dna.

Šta izaziva dijabetesnu retinopatiju?

Povišene vrijednosti šećera u krvi dovode do povećanog rizika za nastanak dijabetesne retinopatije kao i drugih sistemskih manifestacija. Visoke vrijednosti šećera u krvi oštećuju krvne sudove mrežnjače što dovodi do isticanja tečnosti iz njih ili krvarenja. Posljedično dolazi do edema mrežnjače i formiranja lipidnih depozita (masnih naslaga) na različitim mjestima u mrežnjači. Ove promjene se prvo javljaju u takozavnoj neproliferativnoj dijabetesnoj retinopatiji.

Kod pacijenata sa slabo regulisanim vrijednostima šećera u krvi dolazi do napredovanja bolesti i težih oštećenja krvnih sudova mrežnjače. Ta oštećenja dovode do smanjenog krvotoka i dostavljanja hranljivih supstanci određenim dijelovima mrežnjače. Stručno rečeno dolazi do ishemije mrežnjače. Organizam, odnosno mrežnjača, to pokušava da kompenzuje stvaranjem (proliferacijom) novih krvnih sudova. Međutim, ti novoformirani krvni sudovi su abnormalne strukture, fragilni su i dovode do krvarenja u staklastom telu i nastanka hemoftalmusa i značajnog pada vida. Ovo je teži, proliferativni stadijum dijabetesne retinopatije koji neliječen dovodi do slijepila.

Komplikacije dijabetesne retinopatije uključuju krvarenja u mrežnjači i staklastom tijelu, formiranje fibrovaskularnih membrana na mrežnjači koje mogu da dovedu do ablacije mrežnjače, nastanak katarakte i pojavu glaukoma.

Dijagnoza dijabetesne retinopatije

Dijagnoza dijabetesne retinopatije se postavlja pregledom očnog dna i krvnih sudova mrežnjače koji se radi po širenju zijenica.
Kod postojanja promjena u žutoj mrlji (makuli) i postojanja edema makule može se uraditi OCT snimanje kako bi se preciznije utvrdilo stanje žute mrlje i pratio efekat terapije.
Ukoliko se sumnja na postojanje abnormalnih krvnih sudova mrežnjače i proliferativnog oblika dijabetesne retinopatije može se uraditi fluorosceinska angiografija. To je kontrastno snimanje krvnih sudova očnog dna u toku kojeg je moguće vidjeti patološke krvne sudove.
Pored dijagnoze promjena na oku jako je bitno praćenje i dobra regulacija šećera u krvi od strane endokrinologa. Najbolji pokazatelj vrijednosti šećera u krvi je nivo glikoliziranog hemoglobin HgbA1c. On je pokazatelj tromjesečnog nivoa šećera u krvi i samim tim je mnogo pouzdaniji pokazatelj od trenutne vrijednosti šećera u krvi.

Prevencija oštećenja vida kod šećerne bolesti

Značajno je da u velikoj mjeri možete smanjiti rizik od nastanka težih oštećenja očnog dna i vida sljedećim mjerama:

  • Prije svega dobrom regulacijom šećera u krvi (kao najvažniji pokazatelj uzima se vrijednost HgbA1c čija vrijednost ne bi trebalo da prelazi 6,5%, maksimalno 7%)
  • Dobrim regulisanjem krvnog pritiska i nivoa masnoća u krvi
  • Odgovarajućom ishranom
  • Redovnom umjerenom fizičkom aktivnošću
  • Pridržavanjem savjeta ljekara, prije svega redovnim godišnjim oftalmološkim pregledima

Liječenje dijabetesne retinopatije

Treba imati u vidu da se kod 95% pacijenata sa već postojećom dijabetesnom retinopatijom može spriječiti značajan gubitak vida ukoliko se lečenje započne na vrijeme. Upravo se u tome ogleda važnost redovnih godišnjih pregleda oftalmologa.
Kod postojanja značajnijih oštećenja, dijabetesna retinopatija se može liječiti primjenom argon lasera i laser fotokoagulacijom (LFC).
Laser fotokoagulacija je metoda kod koje se primjenom laserskih pulseva na oštećene krvne sudove mrežnjače sprečava dalje curenje tečnosti iz oštećenih krvnih sudova i sprječava formiranje novih krvnih sudova. Takođe se kod postojanja edema žute mrlje sprječava njegovo pogoršanje i ubrzava povlačenje tečnosti i njegovo smanjenje.
Laser fotokoagulacija je ambulantna procedura, radi se u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji i potpuno je bezbolna metoda.
Kod nekih pacijenata može doći do krvarenja u staklasto tijelo koje se nalazi ispred mrežnjače i dovesti do pada i zamućenja vida. Ukoliko poslije određenog vremena ne dođe do resorpcije krvi i povlačenja smetnji moguće je uraditi vitrektomiju u cilju otklanjanja simptoma i poboljšanja vida.
Ukoliko je kao posljedica šećerne bolesti nastala komplikovana katarakta koja dovodi do pada vida moguće je uraditi operaciju katarakte sa ugradnjom intraokularnog sočiva.
Ukoliko je kao komplikacije šećerne bolesti došlo do nastanka glaukoma potrebno je i njegovo praćenje i lečenje.


Najnoviji članci
Glaukom 4 years 2 months ago
Katarakta 4 years 2 months ago
Infarkt oka 4 years 2 months ago
Senilna degeneracija žute mrlje 4 years 2 months ago
Dijabetesna retinopatija 4 years 2 months ago