Loading...

Oftalens - Dr. Zoran Koturović

Infarkt oka

Infarkt oka

Začepljenje (ili okluzija) krvnih sudova u unutrašnjosti oka izaziva poremećaj ili potpuni gubitak vida. Može se javiti u arterijama ili venama oka. Kada dođe do infarkta u oku, kao i u ostalim djelovima tijela, dolazi do odumiranja tkiva koje taj začepljeni krvni sud hrani.

Vrste začepljenja krvnih sudova oka

U zavisnosti krvnog suda gde se javi začepljenje, infarkt u oku može biti:

  • Okluzija retinalnih arterija
  • Okluzija retinalnih vena
  • Okluzija centralne retinalne arterije
  • Okluzija centralne retinalne vene

Okluzija retinalnih arterija

Okluzija retinalne arterije ili neke njene grane je bezbolna, iznenadna i dovodi do gubitka periferalnog ili centralnog vida. Gubitak vida zavisi od toga koji dio retine je ostao bez ishrane - ukoliko je to predio žute mrlje to će se svakako odraziti na gubitak centralnog vida.
Liječenje je najčešće bezuspješno i pokušava se u prvih 12 sati od pojave infarkta. Može da se desi spontan oporavak vida u određenom stepenu tokom vremena.

Okluzija retinalnih vena

Okluzija retinalne vene javlja se uglavnom na jednom oku. Može da dovede do smanjenja i gubitka vida, ili do slepih mrlja. Najčešće se dogadja kod osoba sa arterijskom hipertenzijom ili dijabetesom.
Uzrok nastanka okluzije je najčešće tromb. Na očnom dnu se vidi krvarenje u regionu odgovarajuće vene, a u periodu oporavka mogu se javiti novo stvoreni nekvalitetni krvni sudovi. Tada je potrebno preventivno uraditi laser fotokoagulaciju.

Okluzija centralne retinalne arterije

Okluzija ove arterije dovodi do trenutnog, bezbolnog gubitka vida na tom oku. Nastaje kao posljedica embolusa koji potiče najčešće iz karotidnih arterija. Studijama je utvrdjeno da 2/3 ljudi koji su dobili okluziju centralne retinalne arterije ima visok krvni pritisak, bolesti srca i promjene na karotidama. Nema efektivnog liječenja okluzije centralne arterije.

Okluzija centralne retinalne vene

Dovodi do naglog, bezbolnog gubitka ili smanjenja vida. Inicijalno oštećenje vida obično govori o daljem toku bolesti. Ukoliko je ono veće i poslijedice će biti teže.
Vrlo je česta pojava neovaskularnih krvnih sudova mrežnjače i dužice koji vode u pojavu neovaskularnog komplikovanog glaukoma. Novostvoreni krvni sudovi vrlo često dovode do krvavljenja u staklastom tijelu oka. Zbog toga je jako važno pratiti pojavu stvaranja novih krvnih sudova i prevenciju njihovog razvoja smanjivati primjenom laser fotokoagulacije.

Liječenje

Podrazumijeva praćenje promena. Ukoliko je potrebno uraditi:

  • Laser fotokoagulaciju
  • Ubrizgavanje anti VEGF lijekova u oko

Najnoviji članci
Glaukom 4 years 2 months ago
Katarakta 4 years 2 months ago
Infarkt oka 4 years 2 months ago
Senilna degeneracija žute mrlje 4 years 2 months ago
Dijabetesna retinopatija 4 years 2 months ago