Loading...

Oftalens - Dr. Zoran Koturović

Blog

Oct 03, 2017

Glaukom

Glaukom predstavlja heterogenu grupu relativno čestih optičkih neuropatija, koje se manifestuju povišenim vrijednostima očnog pritiska, progresivnim oštećenjem optičkog nerva, deterioracijom ganglijskih ćelija retine i ispadima u vidnom polju. Glaukom je jedan od vodećih uzroka slijepila u svijetu.

Detaljnije
Oct 03, 2017

Infarkt oka

Začepljenje (ili okluzija) krvnih sudova u unutrašnjosti oka izaziva poremećaj ili potpuni gubitak vida. Može se javiti u arterijama ili venama oka. Kada dođe do infarkta u oku, kao i u ostalim djelovima tijela, dolazi do odumiranja tkiva koje taj začepljeni krvni sud hrani.

Detaljnije
Oct 03, 2017

Katarakta

Katarakta je zamućenje prirodnog sočiva u oku koje napreduje postepeno i dovodi do gubitka vida u uznapredovaloj fazi. Napredovanje bolesti se ne može spriječiti nikakvim lijekovima. Vrijeme operacije zavisi od toga koliko katarakta ugrožava životne aktivnosti.

Detaljnije
Oct 03, 2017

Senilna degeneracija žute mrlje

Senilna degeneracija žute mrlje je degeneracija dijela mrežnjače koji je odgovoran za jasan centralni vid, kao na primjer onaj koji je potreban za čitanje, tako da oštećenje makule dovodi do značajnih poteškoća u svakodnevnom životu i često nemogućnosti obavljanja ovakvih radnji.

Detaljnije