Loading...

Oftalens - Dr. Zoran Koturović

Blog

Oct 02, 2017

Dijabetesna retinopatija

Kad šećer u krvi postane previsok može da dovede do oštećenja strukura oka, prije svega krvnih sudova mrežnjače. Ova oštećenja dovode do nastanka dijabetesne retinopatije. Što neko duže boluje od šećerne bolesti veća je vjerovatnoća da dođe do nastanka dijabetesne retinopatije.
 

Detaljnije