Loading...

Oftalens - Dr. Zoran Koturović

Liječenje katarakte

Liječenje katarakte

Na samom početku bolesti može koristiti češća promjena dioptrije, lupe, pojačano svjetlo i druga pomoćna sredstva. Međutim od samog početka osoba mora razmišljati o operaciji katarakte jer je to jedini način liječenja.
Nekada je važilo pravilo da se katarakta operiše tek kad se potpuno izgubi vid. Danas to ne važi, naprotiv mnogo je bolje operisati kataraktu kad zamućeno sočivo još uvijek nije tvrdo jer to otežava operaciju. Danas važi pravilo da se katarakta operiše onda kod ona ometa svakodnevne aktivnosti.
Operacija katarakte je rutinska, vrlo uspješna intervencija u oftalmohirurgiji. Poslije operacije vid se potpuno oporavlja. Tokom operacije odstrani se prirodno, zamućeno sočivo i u njegovu vrećicu se postavi vještačko sočivo (intraokularno sočivo).
Postoji jako veliki broj različitih vještačkih intraokularnih sočiva koja omogućavaju da operativni tok bude što komforniji, da postoperativni vid bude što kvalitetniji i da to sočivo može da ispuni različite zahtjeve pacijenta.

Odgovori na vaša pitanja