Loading...

Oftalens - Dr. Zoran Koturović

Operacija glaukoma

Operacija glaukoma

Glaukom je progresivna hronična optička neuropatija koja kada se jednom dijagnostikuje, zahtijeva doživotno praćenje i liječenje. To podrazumijeva korišćenje lijekova u vidu kapi ili ukoliko i pored maksimalne doze lijekova ne dolazi do regulisanja bolesti, operativno liječenje ili liječenje laserom.
Propisana terapija se mora svakodnevno koristiti onako kako je Vaš oftalmolog to propisao.

Antiglaukomatozne intervencije

 

Laserske intervencije:
Laser intrvencija kod glaukoma otvorenog ugla (trabeculoplastica) gdje se specijalnim laserom djeluje na trabekulum (dio gdje protiče očna vodica) i time se poboljšava oticanje očne vodice i smanjuje očni pritisak.
Laser intervencija kod glaukoma zatvorenog ugla (iridotomia) gdje se specijalnim laserom djeluje na periferni deo dužice, napravi se mali otvor u tkivu i na taj način omogući dodatna drenaža očne vodice.
Ove dvije metode se obavljaju ambulantno i u lokalnoj anesteziji bez prethodne preoperativne pripreme.

Operativno liječenje:
Ukoliko i pored primjene maksimalne antiglaukomatozne terapije ne dolazi do regulacije bolesti pristupa se hirurškom lečenju. Sve antiglaukomatozne operacije imaju za cilj uspostavljanje ravnoteže izmedju produkcije i oticanja očne vodice.
U novije vreme se sve više koriste drenžni implanti kao što su Ahmedova valuvla, Express implant …

Gubitak vida može da se spriječi

 

Glaukom je progresivna hronična optička neuropatija koja kada se jednom dijagnostikuje, zahtijeva doživotno praćenje i liječenje. Za adekvatno liječenje neophodna je saradnja izmedju pacijenta i ljekara.

  • Redovne kontrole oftalmologa, u početku na svakih mjesec dana, a potom na 3 mjeseca
  • Pregled vidnog polja na svakih 6 mjeseci
  • OCT nalaz na svakih godinu dana

Ukoliko koristite dvije ili više vrsta kapi razmak izmedju stavljanja istih bi trebao biti 5 do 10 minuta.
Glaukom se ne može izliječiti, ali se zahvaljujući blagovremenom otkrivanju i odgovarajućem liječenju bolest može kontrolisati i time spriječiti trajni gubitak vida.

Odgovori na vaša pitanja