Loading...

Oftalens - Dr. Zoran Koturović

Terapija senilne degeneracije žute mrlje

Terapija senilne degeneracije žute mrlje

Terapijski pristup u liječenju senilne degeneracije žute mrlje zavisi od forme bolesti, odnosno da li se radi o suvom ili vlažnom obliku bolesti. Smatra se da je bitan faktor u nastanku oštećenja kod suve forme senilne degeneracije žute mrlje posljedica oksidativnog stresa nastalog dejstvom slobodnih radikala. Zbog toga se i terapija bazira na unosu antioksidansa koji će usporiti napredovanje bolesti i prelazak u težu, vlažnu formu degeneracije.
Preporučen je unos vitamina i antiokisadanta, pre svega vitamina C, vitamina E, cink oskida i beta karotena. Pacijentima se prepisuju gotovi preparati koji sadrže ove supstance kao što su Ocuvite Lutein, Makulin plus i drugi.
Kod postojanja teže vlažne forme senilne degenaracije žute mrlje terapijski pristup je agresivniji i zasniva se na ubrizgavanju lijekova kao što je Avastin direktno u staklasto telo.

Kao što je već rečeno oštećenja kod vlažne forme bolesti su posljedica oslobađanja VEGF faktora rasta koji dovodi do formiranja novih krvnih sudova koji dovode do krvarenja, formiranja ožiljaka i značajnog pada vida. Avastin je antitelo na VEGF faktor rasta, koji se po ubrizgavanju u oko vezuje za VEGF faktor rasta, blokira njegovo dejstvo i spriječava nastanak novih krvnih sudova kao i djelimično povlačenje već formiranih.

Avastin se pacijentima kod kojih je to indikovano daje u tri mjesečne doze (prva tri mjeseca po jedna injekcija mjesečno), a zatim se mogu davati i dodatne doze ukoliko se na kontrolnim pregledima pokaže potreba za tim.

Avastin se pacijentima daje u ambulantnim uslovima i pacijent po dobijanju injekcije ide kući.

Odgovori na vaša pitanja